Lihastasapaino on monelle terminä tuttu, mutta sen merkitys saattaa olla silti epäselvä. Lihastasapainon merkitys on erittäin suuri kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Voidaanko siis hyvällä lihastasapainolla pienentää loukkaantumisriskiä? Ja mitä lihastasapainon kartoittamisella oikeastaan halutaan selvittää? Lue fysioterapeuttimme Ville Takkisen johdanto asiaan.

Lihastasapainon kartoituksella pyritään arvioimaan alentaako jokin lihaksen ominaisuus suorituskykyä tai altistaako se ylikuormittumiselle tai loukkaantumiselle. Lihastasapainolla voidaan tarkoittaa kehon oikean ja vasemman puolen symmetriaa tai eri tehtäviin tarkoitettujen lihasten välistä tasapainoa. Kyse voi olla myös vastakkaisiin suuntiin niveltä liikuttavien lihasten tasapainosta.

Lihasten voimatasojen arviointi on keskeistä niin urheilijoilla kuin tavallisilla kuntoilijoilla muun muassa harjoitusohjelmien suunnittelussa, sairauksien tunnistamisessa tai kuntoutuksen toteutuksessa. Lihasten voimaa pystytään arvioimaan toiminnallisilla testeillä, manuaalisella testauksella tai esimerkiksi silmämääräisesti. Mittauksia voidaan tehdä myös mm. isometrisillä voimamittareilla tai isokineettisillä laitteilla, joilla saadaan tutkittua erilaisia lihastyötapoja. Testien tuloksia voidaan verrata ennalta määriteltyihin viitearvoihin, omiin aiempiin testituloksiin tai esimerkiksi vasenta puolta oikeaan.

Voiman epätasapainoa niveltä vastakkaisiin suuntiin liikuttavissa lihaksissa (esim. takareisi ja etureisi) on pidetty riskinä loukkaantumisille, mutta mekanismit tälle ovat olleet epäselviä. Arvioiden mukaan takareiden voima suhteessa etureiteen tulisi olla noin 50-80 % riippuen mittaustavasta. Nykytiedon mukaan epätasapaino näiden lihasten voimasuhteessa ei kuitenkaan vaikuta olevan itsenäinen riskitekijä loukkaantumiselle ja pelkästään sen avulla tuskin voidaan ennustaa loukkaantumisia. Loukkaantumisten ja lihastasapainon yhteyden ymmärtäminen vaatii myös muiden muuttuvien tekijöiden huomioimista.

Puoliero esimerkiksi vasemman ja oikean jalan lihasten voimassa sen sijaan saattaa olla vammoille altistava tekijä ja erityisesti loukkaantumisen yhteydessä puolierojen tunnistaminen on tärkeää. Loukkaantumisen sattuessa lihasvoima vammapuolella luonnollisesti heikkenee, ja puolierojen mittaaminen on tällöin helppo ja nopea tapa selvittää aiempia voimatasoja, ja samalla ehkäistä vamman uusiutumista. Jos kyseessä ei ole aiempi loukkaantuminen, lienee kuitenkin parasta verrata voimatasoja viitearvoihin, jos sellaisia on saatavilla. Lihastasapainon arvioinnin kannalta vaikuttaa siis olevan erityisen tärkeää puolierojen sekä yleisesti lihasten suhteellisen heikkouden tunnistaminen.

Lihasten voima, tai tarkemmin sen puute on tutkitusti yhteydessä vammoihin urheilijoilla. Ikääntyneillä taas lihasvoiman mittaaminen on tutkitusti toimiva tapa ennustaa tulevia liikuntarajoitteita. Voidaankin todeta, että vahvoilla lihaksilla on terveyttä edistävä vaikutus ja puolieroja tunnistamalla on mahdollista ehkäistä vammojen uusiutumista.

Forever Fysion lihastasapainokartoituksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti kehon lihasten voimatasoja helposti toteutettavilla ja luotettavilla testeillä. Vaikka kartoituksella ei voida suoraan ennustaa vammoja, voidaan sen avulla selvittää, onko mitattavan lihaksistossa alueita, joita vahvistamalla loukkaantumisriskiä on mahdollista pienentää. Tarjoamme 15.8.-30.10.2022 välillä 45 minuutin kestoisen lihastasapainokartoituksen hintaan 35 euroa

Ota yhteyttä ja varaa oma aikasi lihastasapainokartoitukseen minulle tai sinua lähimmälle fysioterapeutillemme kotisivujemme kautta. Minä vastaanotan asiakkaita pääkaupunkiseudulla Vantaan Hiekkaharjun toimipisteessämme. Tavoitat minut myös sähköpostitse ville.takkinen(at)foreverclub.fi tai jättämällä soittopyyntöä puhelimeeni 044 773 9080.

 

Ville Takkinen

Fysioterapeutti, Terveystieteiden maisteri-opiskelija
Forever Helsinki Oy / Forever Hiekkaharju

Tutustu Forever Fysion hinnastoon ja palveluihin

 

 

Lähteet

  • Croisier ym. 2008. Strength Imbalances and Prevention of Hamstring Injury in Professional Soccer Players: A Prospective Study. The American Journal of Sports Medicine.
  • Grindem ym. 2016. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. British Journal of Sports Medicine.
  • Kellis ym. 2022. Is hamstrings-to-quadriceps torque ratio useful for predicting anterior cruciate ligament and hamstring injuries? A systematic and critical review. Journal of Sport and Health Science.
  • Lunt ym. 2021. The clinical usefulness of muscle mass and strength measures in older people: a systematic review. Age and Ageing.
  • Schlumberger ym. 2006. Muscle imbalances – fact or fiction? Position Paper of the European Interdisciplinary Society for Clinical and Sports Application (EIScsa)
  • Toimintakyvyn mittarit. To-Mi. 2016. https://hoito-ohjeet.fi
  • Whitaker ym. 2015. Risk factors for groin injury in sport: an updated systematic review. Br J Sports Med.

 

[likebtn theme="custom" lang="fi" show_dislike_label="1" icon_like_show="0" icon_dislike_show="0" tooltip_enabled="0" i18n_like="Kyllä" i18n_dislike="En" white_label="1" popup_disabled="1" counter_clickable="1" counter_zero_show="1" share_enabled="0"]
Tykätty [likebtn_likes] kertaa
image description
Ville Takkinen Fysioterapeutti