Sopimusehdot – Forever Pihlajalinna

Ehdot ovat osa jäsensopimusta, joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) ja Forever Pihlajalinnan (myöhemmin ”Keskus”) välillä.

YLEISTÄ

Jäsenmaksu peritään Asiakkaalta vuoden ensimmäisen liikuntamaksun yhteydessä ja on voimassa kalenterivuoden. Liikuntamaksun suuruus vaihtelee Asiakkaan valitseman sisällön mukaan.

SOPIMUSEHDOT

 1. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä Keskukseen kirjallisesti voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen löydät www.foreverclub.fi/jasenyysmuutokset
 2. 12 kuukauden määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Määräaikainen 12 kk sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Hintana käytetään ko. määräaikaisen sopimuksen sopimushintaa. (Koskee vain Premium-toimipisteitä.)
 3. Mikäli Asiakas muuttaa ennen määräaikaisen 12 kk sopimuskauden päättymistä paikkakunnalle, jossa ei ole Forever Pihlajalinna -liikuntakeskusta, voidaan sopimus irtisanoa yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Asiakkaalta tullaan perimään takaisin sopimuksen kestoajalta määräaikaisen kortin ja toistaiseksi voimassa olevan kortin välinen hinnanerotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä Keskukseen kohdan 1. mukaisesti. Asiakas liittää Keskukseen tehtävän ilmoitukseen mukaan asuinpaikkatodistuksen. Keskus yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa.
 4. Kuntosalin vuosikorttia ei voi irtisanoa eikä keskeyttää kesken sopimuskauden. Sopimus päättyy sopimuskauden päätteeksi. (Koskee vain Lite-toimipisteitä.)
 5. Sopimuksen voi keskeyttää ilmoittamalla tästä Keskukseen kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) etukäteen. Keskeytyksen kesto voi olla vähintään neljätoista (14) päivää ja enintään kuusi (6 kuukautta). Keskus perii keskeytyksestä 10 euron toimistomaksun keskeytysajan pituudesta riippumatta. Asiakkaan veloitukset ja harjoitteluoikeus keskeytyvät Asiakkaalle myönnetyn keskeytyksen ajaksi. Jo laskutettuja liikuntapalveluita ei palauteta, vaan ne huomioidaan tulevissa veloituksissa. Hyvitys annetaan aina liikunta-aikana.
 6. Jos sopimus irtisanotaan keskeytyksen aikana, peritään asiakkaalta yksi täysi kalenterikuukauden liikuntamaksu.
 7. Sairastapauksissa sopimuksen voi keskeyttää myös jälkikäteen. Keskeytystä takautuvasti haettaessa asiakkaan tulee toimittaa keskeytyksen perusteesta kirjallinen selvitys ja todistus Keskukseen. Mahdollinen hyvitys annetaan aina liikunta-aikana. Keskus perii keskeytyksestä 10 euron toimistomaksun.
 8. Keskeytykset eivät lyhennä sopimuksen määräaikaa.

 

 

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Jäsenyyssopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös keskuksen säännöt. Nämä ehdot ovat saatavissa www.foreverclub.fi/saannot

 1. Asiakkaalla on oikeus päättää etämyynnin kautta ostamansa asiakkuus ja palvelut neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa asiakkuuden ostamisesta ilmoittamalla tästä Keskukseen kirjallisesti. Keskuksella oikeus periä kohtuullinen korvaus palveluiden käytöstä peruutusoikeuden aikana.
 2. Asiakkaaksi voivat liittyä sellaiset asiakkaat, joilla ei ole aikaisempaa asiakkuuteen liittyvää velkaa.
 3. Jäseneksi voivat liittyä vain sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet porttikieltoa yhteen tai useampaan Forever Pihlajalinna -keskukseen.
 4. Asiakkaalla on oikeus päättää mahdolliset jäsenyyteen liitettävät lisäpalvelut yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
 5. Liikunnasta ja lisäpalveluista perittävä hinta löytyy hinnastosta. Keskus informoi Asiakasta mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa pois lukien kohdan 6 perusteella tapahtuvat muutokset, joista ilmoitetaan kohdan 6 mukaisesti.
 6. Keskus on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten voimaantuloa.
 7. Keskuksella on oikeus periä kohtuullinen laskutuslisä.
 8. Asiakkaan maksujen viivästyessä Keskuksella on oikeus periä Asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa Asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli Asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin.
 9. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Keskus ja Asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa Asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän.
 10. Keskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Keskuksen vakuutukset eivät kata Keskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan Keskuksen ulkopuolella.
 11. Asiakas hyväksyy, että Keskus ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja, kuten Asiakkaan yhteystiedot, valokuva, maksutiedot ja Asiakkaan käyttämät palvelut. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä Keskuksen tuotteiden markkinointiin liittyen sekä tilastollisiin- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidylle. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii Forever Helsinki Oy. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät www.foreverclub.fi
 12. Asiakas hyväksyy, että Keskus voi lähettää asiakkailleen tietoja palveluistaan jäsenen ilmoittamaan posti- ja sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ilmoittamalla tästä www.foreverclub.fi/kielto
 13. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta lukuun ottamatta mahdollisia lakiin perustuvia tietojen luovutuksia.
 14. Keskuksella oleva ryhmäliikuntalukujärjestys vaihtuu 2-4 kertaa vuodessa. Lukujärjestyksen tuntimäärä vaihtelee asiakkaiden käyntimäärien mukaisesti. Esim. kesäisin lukujärjestyksessä on vähemmän tunteja johtuen pienemmistä kävijämääristä. Lukujärjestyksen muutos ei oikeuta asiakasta purkamaan määräaikaista sopimusta.
 15. Asiakas saa Keskukselta asiakkuutensa voimassaoloajaksi käyttöönsä jäsenkortin. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkorttia tulee säilyttää huolellisesti eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oltava jäsenkortti aina mukanaan keskukseen tultaessa. Jäsenkortin kadotessa uudesta kortista peritään voimassa oleva korttimaksu. Korttimaksua ei palauteta sopimuksen päättyessä.
 16. Mikäli Asiakkaalle annettua jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö kuin Asiakas itse eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Keskukseen kirjallisesti tai Asiakas tuo Keskukseen ulkopuolisen henkilön ilman Keskuksen lupaa, seuraa rikkomuksesta Asiakkaalle huomautus. Lisäksi Asiakkaalta peritään kutakin tällaista Keskuksessa luvattomasti käyttäneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kymmenellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, Keskuksella on oikeus irtisanoa Asiakkaan asiakkuus päättymään välittömästi.
 17. Keskuksella on yksipuolinen oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli Asiakas ei ole irtisanonut sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset.

 

Sopimusehdot päivitetty 1.9.2023.

Sopimusehdot 31.8.2023 saakka (Premium)
Sopimusehdot 31.8.2023 saakka (Lite)

Jippii, löysit piilottelevan pääsiäishahmon!

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen ja olet mukana tutustujaviikon arvonnassa. Tutustujaviikkoja arvotaan osallistuneiden kesken 5 kpl.

Voit parantaa voittomahdollisuuksiasi osallistumalla vaikka joka päivä.

Osallistumisaika on 29.3.– 2.4.2024.

Voittaja julkaistaan Instagramin ja Facebookin Stories-osuudessa viikon 14 aikana.

Onnea matkaan!