Mitä on fysioterapia vuonna 2017?

Ajan trendi on, että ihmiset hakevat nopeaa apua ongelmaansa. Ei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan mistä oire johtuu tai se menee prioriteettitasolla kauas tulevaisuuteen.

Ennen fysioterapia-nimikettä fysioterapiasta käytettiin nimeä lääkintävoimistelija. Mielestäni ei olisi väärin palata tuohon nimikkeeseen takaisin, ikään kuin juurille. Miksi vuonna 2017 me fysioterapeutit olemme luopuneet ammattitaidostamme liikkeen asiantuntijoina? Miksi turvaudumme työssämme edelleen liikaa helppoihin, passiivisiin hoitokeinoihin ja unohdamme selvittää oireen perimmäisen syyn?

Olen toiminut fysioterapeuttina liki 13 vuotta. Toimin vetovastuussa lokakuussa 2015 avautuneessa Forever Fysiossa. Omalla työurallani olen työskennellyt erilaisissa fysioterapia-alan yrityksissä, sairaaloissa, terveyskeskuksissa. Olen usein joutunut miettimään, mikä oikeastaan on fysioterapeutin ammattinimikkeen rooli? Nimike pitää sisällään paljon erilaisia ihmiskehoon ja liikkumiseen liittyviä elementtejä. Joku voi ohjata vesijumppaa, toinen vatsalihastreenejä, kolmas ulkoiluttaa vanhuksia ja neljäs kuntouttaa potilaita leikkauksen jälkeen. Näitä kaikkia toimenkuvia yhdistää liike. Jokainen edellä mainituista pyrkii edistämään ihmisen terveyttä liikkumisen avulla.

Olen kouluttautunut manipulatiiviseksi fysioterapeutiksi, eikä maailmaani mahtunut vielä jokin aika sitten mitään muuta kuin manipulaatio ja mobilisaatio. Niiden avulla asiakkaille sai nopeita tuloksia ja asiakkaan ei itse tarvinnut vaikuttaa hoidon lopputulokseen. Edelleen käytän näitä hyviä tekniikoita työssäni, mutta paljon aikaisempaa vähemmän. Manuaalinen terapia ei ole vielä kertaakaan vastannut siihen tärkeimpään kysymykseen:

– Mistä oire johtuu? 

”En ole ehtinyt tekemään kotiharjoitteita” 

Aiemmin löyhä harjoitteiden perustelu johti siihen, etteivät asiakkaat tehneet harjoitteita sovitulla tavalla. Nyt ongelmaa ei ole, koska hyvien perusteluiden kautta asiakas itsekin ymmärtää, kuka voi eniten auttaa häntä saavuttamaan pysyvämmän muutoksen. Jos luomme asiakkaalle ohjeet ongelman korjaantumiseen, niiden täytyy olla yksilölliset. Jotta voit laatia yksilölliset harjoitteet, tulee fysioterapeutin tiedostaa tapahtuuko ongelmaa ruokkiva tai ylläpitävä  liike matalan vai korkean kynnyksen kuormituksessa. Tässä tapauksessa matalalla kynnyksellä tarkoitan hallintaan, koordinaatioon ja linjaukseen liittyviä asioita (esim. arki). Korkealla kynnyksellä tarkoitan voima- ja nopeusominaisuuksia ja sitä, kuinka ihmisen pystyy hallitsemaan kehoaan vaikka kuormituksen intensiteetti muuttuu (esim. harrastukset tai urheilu).

Yksilölliset ohjeet pitävät sisällään pään asennosta aina varpaisiin asti ulottuvan tietoisuuden asennosta ja suoritustekniikasta. Jos kyseessä on matalan kynnyksen harjoite, teemme enemmän töitä syvien stabiloivien sekä pinnallisten stabiloivien lihasten kanssa ja ”vaadimme” aivoilta enemmän liikkeen tarkkaa suorittamista.  Toisaalta korkean kynnyksen harjoittelussa pinnalliset stabiloivat lihakset ja liikettä tekevät lihakset yhdistetään harjoitteeksi, jossa haetaan alkuasentoja varioimalla väsymyksen tunnetta ja jopa tärinää harjoitettavalle alueelle, mutta silti emme tingi suoritustekniikasta. Jokaisen nyanssin tulee olla kuitenkin perusteltu kun halutaan tuloksia ja asiakas tyytyväiseksi. Kiireessä ja tietämättömyydessään fysioterapeutin on helppo sortua antamaan yleispäteviä harjoitteita, jotka eivät ainakaan pahenna tilannetta, eivät tosin korjaakaan. Kuka motivoituu tekemään harjoitteita, joiden tekemiseen ei ole painavaa syytä ja tai perustetta?

Tämän ajatusmaailman pohjalta Forever Fysion tavoite on tuoda ihmisille malli, jossa jokainen asiakas on tietoinen mistä hänen ongelmansa johtuu. Haastattelun ja tutkimisen tulee tähdätä syyn etsimiseen. Manuaalisen terapian avulla helpotamme sekä nopeutamme oikean liikemallin löytymistä ja hermo-lihasjärjestelmän sopeutumista toimintaan. Tietoisuuden lisääntyminen ja yksilölliset harjoitteet antavat asiakkaalle varmuuden tehdä oikeita asioita arjessa sekä harrastuksissa. ”Ei se mitä teet vaan miten teet”

Mitä fysioterapia on vuonna 2017?

Fysioterapeutin tehtävä on olla liikkeen valmentaja, sellainen joka ymmärtää liikkeeseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen yksilön kohdalla. Valmentaja, joka motivoi ja antaa asiakkaalle eväät vaikuttaa tavoitteiseen pääsyyn. Valmentaja, joka uskaltaa tehdä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Valmentaja jonka päätavoite on tehdä asiakkaan osalta paras mahdollinen tulos ja pysyvä muutos.

[likebtn theme="custom" lang="fi" show_dislike_label="1" icon_like_show="0" icon_dislike_show="0" tooltip_enabled="0" i18n_like="Kyllä" i18n_dislike="En" white_label="1" popup_disabled="1" counter_clickable="1" counter_zero_show="1" share_enabled="0"]
Tykätty [likebtn_likes] kertaa

OSALLISTU ARVONTAAN - VOITA 3 KUUKAUDEN TREENIT!

Täytä yhteystietosi alle ja olet mukana treenien arvonnassa. Arvonta suoritetaan kerran kuukaudessa.