Sveitsin avajaistarjous

Avajaistarjous pähkinäkuoressa

 • Varmista normaalia edullisempi etuhinta: kuntosali vain 19,90 € / 4 viikkoa. Ennakkovaraajien hinta voimassa koko jäsenyytesi ajan.
 • Tarjous voimassa rajoitetun ajan.
 • Treenaa samaan hintaan kaikissa Forever LITE -toimpisteissä.
 • Forever Online -palvelu veloituksetta
 • Liittymismaksu 0 € (norm. 29 €)

Mitä oston jälkeen tapahtuu? Saat sähköpostiisi PIN-koodin, jolla voit lunastaa jäsenkorttisi Hyvinkään toimipisteen yhteydestä 24h ja aloittaa treenit saman tien. Forever Sveitsi avataan 16.1.2023 klo 12.00.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: sopimusehdot pähkinänkuoressa

 • Sopimuksella on kalenterikuukauden irtisanomisaika.
 • Voit laittaa sopimuksen tauolle milloin tahansa. Tauosta veloitetaan 10 euron toimistomaksu. Tauon maksimiaika on 12 kuukautta.

Yleiset sopimusehdot – Forever Pihlajalinna (LITE)

Ehdot ovat osa jäsensopimusta, joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) ja Foreverin (myöhemmin ”Klubi”) välillä.

SOPIMUSEHDOT PÄHKINÄNKUORESSA

 1. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä Klubille kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti).
 2. Sopimuksen voi keskeyttää ilmoittamalla tästä Klubille kirjallisesti etukäteen (mukaan lukien sähköposti). Keskeytyksen kesto voi olla vähintään yksi (1) päivä ja enintään kaksitoista (12) kuukautta. Klubi perii keskeytyksestä 10 euron toimistomaksun keskeytysajan pituudesta riippumatta. Asiakkaan veloitukset ja harjoitteluoikeus keskeytyvät Asiakkaalle myönnetyn keskeytyksen ajaksi. Jo perittyjä liikuntapalveluiden maksuja ei palauteta, vaan ne huomioidaan tulevissa veloituksissa.
 3. Jos sopimus irtisanotaan keskeytyksen aikana, peritään asiakkaalta vielä yksi täysi kalenterikuukauden liikuntamaksu.

YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1. Asiakkaalla on oikeus päättää etämyynnin kautta ostamansa jäsenyys ja palvelut neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta ilmoittamalla tästä Klubille kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti). Klubilla on oikeus periä jäsenyyden jäsenyyden peruuttamisesta kohtuullinen korvaus.
 2. Vuosittainen 20 euron jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden kerralla. Jäsenyys uusiutuu automaattisesti seuraavan kalenterivuoden ajaksi, ellei Asiakas kirjallisesti irtisano jäsenyyttä viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.
 3. Jäsenmaksu veloitetaan Asiakkaalta kunkin vuoden tammikuussa.
 4. Liikunnasta ja lisäpalveluista perittävä hinta löytyy hinnastosta. Klubi informoi Asiakasta mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa pois lukien kohdan 6 perusteella tapahtuvat muutokset, joista ilmoitetaan kohdan 6 mukaisesti.
 5. Klubi on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten voimaantuloa.
 6. Klubilla on oikeus periä kohtuullinen laskutuslisä.
 7. Asiakkaan maksujen viivästyessä Klubilla on oikeus periä Asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa Asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli Asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin Asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla (mukaan lukien sähköposti).
 8. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Klubi ja Asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa Asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli Asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on Asiakas viimekädessä vastuussa maksusuorituksista. Asiakas on myös vastuussa maksuista, mikäli yritys syystä tai toisesta jättää yritysosuuden maksamatta.
 9. Asiakas hyväksyy, että Klubi ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja, kuten Asiakkaan yhteystiedot, valokuva, maksutiedot ja Asiakkaan käyttämät palvelut. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä Klubin tuotteiden markkinointiin liittyen sekä tilastollisiin- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidylle. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii Forever Helsinki Oy. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät www.foreverclub.fi.
 10. Asiakas hyväksyy, että Klubi voi lähettää asiakkailleen tietoja palveluistaan jäsenen ilmoittamaan posti- ja sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ilmoittamalla tästä Klubin henkilökunnalle.
 11. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta lukuun ottamatta mahdollisia lakiin perustuvia tietojen luovutuksia.

Klubin säännöt

 1. Asiakas saa Klubilta jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä jäsenkortin. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkorttia tulee säilyttää huolellisesti eikä sitä saa luovuttaa kolmansille.
 2. Asiakkaalla on oltava jäsenkortti aina mukanaan klubille tultaessa. Asiakkaan on pyynnöstä todistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä jäsenkortti.
 3. Mikäli Asiakkaalle annettua jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö kuin Asiakas itse eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Klubille kirjallisesti tai Asiakas tuo Klubille ulkopuolisen henkilön ilman Klubin lupaa, seuraa rikkomuksesta Asiakkaalle kirjallinen huomautus. Lisäksi Asiakkaalta peritään kutakin tällaista Klubilla luvattomasti käyttäneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kymmenellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, Klubilla on oikeus irtisanoa Asiakkaan asiakkuus päättymään välittömästi.
 4. Asiakkaan tulee poistua Klubilta ennen aukioloajan päättymistä. Mikäli Asiakas on Klubilla aukioloaikojen ulkopuolella, vastaa Asiakas kaikista aiheuttamistaan hälytyskustannuksista.
 5. Asiakkaan tulee noudattaa Klubin seinältä löytyvää salietikettiä. Tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on kielletty. Mikäli Asiakas rikkoo kaupustelua koskevaa kieltoa tai käyttäytyy muutoin Klubin hengen, salietiketin ja hyvien tapojen vastaisesti, seuraa rikkomuksesta kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, Klubilla on oikeus irtisanoa asiakkuus päättymään välittömästi.
 6. Klubilla järjestetään satunnaisesti erilaisia tilaisuuksia, jolloin Klubi voi olla tilapäisesti suljettuna. Tällaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Klubin ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä Klubin hintoja, eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan tältä osin erillistä hyvitystä.
 7. Asiakas on vastuussa siitä, että Klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään.
 8. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 9. Mikäli Klubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee Asiakkaan käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä. Klubi ei vastaa Asiakkaan omaisuuden tai arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai säilytyslokeroihin yön yli ei ole sallittua.
 10. Lasten tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty.
 11. Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Klubin henkilökunnalle.
 12. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja sekä Klubin aukioloaikoja.
 13. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu Klubin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli Asiakas ei ole irtisanonut sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Forever-klubimme asiakkaaksi.

Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat koko loppuelämääsi!

Jippii, löysit piilottelevan pääsiäishahmon!

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen ja olet mukana tutustujaviikon arvonnassa. Tutustujaviikkoja arvotaan osallistuneiden kesken 5 kpl.

Voit parantaa voittomahdollisuuksiasi osallistumalla vaikka joka päivä.

Osallistumisaika on 29.3.– 2.4.2024.

Voittaja julkaistaan Instagramin ja Facebookin Stories-osuudessa viikon 14 aikana.

Onnea matkaan!

OSALLISTU ARVONTAAN - VOITA 3 KUUKAUDEN TREENIT!

Täytä yhteystietosi alle ja olet mukana treenien arvonnassa. Arvonta suoritetaan kerran kuukaudessa.