Mikko VekkeliTaustaa

Kun urheiluun suhtautuu vakavasti ja tavoitteellisesti, on sanomattakin selvää, että tärkeimmästä työkalusta, omasta kehosta, haluaan pitää huolta ja tietää siitä kaiken mahdollisen. Olen triathlonin puolimatkan ikäsarjani vuoden 2017 Suomen mestari ja tavoitteenani on saavuttaa lähivuosina paikka triathlonin Iron Man-organisaation täydenmatkan maailmanmestaruuskilpailuihin Havaijille.

Kestävyysurheilijalle pienetkin kehon toiminnan mekaaniset häiriöt voivat aiheuttaa määrällisesti suuren harjoittelurasituksen vuoksi suuria ja vaikeasti korjattavia ongelmia. Harjoittelukauden aikana tehdään tietenkin paljon töitä kestävyyskunnon eli aineenvaihdunnan taloudellisuuden eteen, mutta suuressa roolissa ovat myös tukiharjoitteet, joilla vahvistetaan kehon tukilihaksistoa lajiharjoittelun tehostamiseksi. Voima- ja tukiharjoituksilla on merkittävä vaikutus vammojen ennaltaehkäisyssä ja maksimaalisen suoritustason saavuttamisessa.

Triathlonisti ja voimaharjoittelu

Kilpailussa olen juuri niin vahva, kun kehoni heikoin osa-alue. Täyden matkan triathlonkilpailu kestää noin 9 tuntia. Jos kilpailupäivänä jokin mitättömältäkin tuntuva kohta kehossa ei ole valmiina päivän rasitukseen, voi matka jäädä kaikesta aerobisesta harjoittelusta huolimatta kesken. Moninkertainen triathlonin maailmanmestari Craig Alexander on joskus sanonut, että Havaijilla voittaa se, jolla on parhaat vatsalihakset. Tässä on perää sen osalta, että jos tukilihaksisto ei jaksa pitää asentoa yllä uinnissa, pyöräilyssä tai juoksussa, katkeaa vauhti kuin seinään. Tukilihaksiston tehtävänä on pitää niin sanotusti paketti kasassa ja välittää lajivoima oikeaan suuntaan hukkaamatta sitä matkalla. Tämä pätee lajissa kuin lajissa. Pelkkien lajiharjoitteiden tekeminen ei riitä tasapainoisen kehon rakentamiseen ja altistaa urheilijan loukkaantumisille ja rasitusvammoille. Kun lajinomaisia toistoja tehdään tuhansia ja tuhansia, on vaarana, että epätasapaino kehon voimatasoissa tai hermotuksessa aiheuttaa pitkällä jaksolla huomaamatta vaikeasti korjattavia ongelmia.

Lajivoimaa optimoitaessa on hyödyllistä tutustua oman kehon liikeratoihin ja mahdollisiin rajoitteisiin näissä. Ongelmat liikkuvuudessa ja eri liikesarjojen hermotuksissa saattavat estää käytettävissä olevan lihasvoiman maksimaalisen hyödyntämisen suorituksessa sen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi omiin liikeratoihin tutustuminen auttaa ehkäisemään niin sanottuja piileviä vikoja, aiheuttamasta ongelmia myöhemmin. Ongelmiin on helpompi puuttua ennen, kun ne estävät liikkumisen, jolloin kuntoutus vaikeutuu ja toimintakyky alenee huomattavasti pidemmäksi ajaksi.

Suorituskyvyn testaaminen

Huippu-urheilijana testit ovat minulle tuttuja ja niiden rooli harjoittelun ja kehon vasteiden seurannassa on olennainen. Erilaisten mittausten avulla voimme valmentajieni kanssa seurata kehitystäni ja varmistua siltä, että keho vastaanottaa harjoitukset oletetulla tavalla. Tavanomaisia testejä kestävyysurheilijalle ovat hapenottoa testaavat suorat kynnystestit pyöräillen tai juosten. Näiden lisäksi voimatasoja ja palautumista voidaan seurata erilaisilla menetelmillä. Kehon tasapainoisen toiminnan ja etenkin tasapainoisen hermotuksen toiminnan seuraaminen vaatiikin täsmällisempiä ja hienovaraisempia menetelmiä, joiden toteutus ja joista saatujen tulosten analysointi, on haastavampaa. Viimeksi mainitut testit ovat olennaisia kehon potentiaalin ulosmittauksen optimoinnissa. Jos keho ei toimi tasapainoisesti ja hermotusketjuissa on toimimattomuutta, ei urheilijan potentiaalia saada ulosmitattua optimaalisesti lajisuorituksessa, vaan hankittu voima ja kestävyys hukkaantuvat virheliikkeisiin ja kuormittavat kehoa väärin. Tämä voi johtaa vaatimattomiin tuloksiin ja mahdollisesti loukkaantumisiin.

Forever Fysion fysioterapeutin tekemä Matrix-testi on kiinnostava työkalu nimenomaan lajivoimaa optimoitaessa ja mahdollisten vammoihin johtavien virheliikkeiden ja hermotusongelmien löytämisessä. Minulle on itselleni jalkapallotaustani vuoksi sattunut muutama isompi urheilutapaturma, joiden huolellisen kuntoutuksen jälkeenkin minulle on jäänyt pysyviä rajoitteita liikelaajuuksiin ja ongelmia tiettyjen lihasryhmien hermotukseen. Näiden ongelmien aiheuttamien vaikutusten tiedostaminen ja seuraaminen, sekä niitä edelleen kuntouttavan harjoittelun säätäminen onnistuu Matrix-testin kaltaisella työkalulla kätevästi.

Matriisi

Tein Matrix-testin kisakauteni jälkeen, jolloin kehoni toimivuus ei ollut parhaimmillaan ja olin toipumistilassa kauden päätapahtumasta täydenmatkan triathlonkilpailusta. Ennen testiä tiesin muutamia ongelmakohtia kroonisten ongelmieni lisäksi, joiden tulisi näkyä tuloksissa. Minulla oli kilpailun jälkeen ilmennyt jäykkyyttä toisessa nilkassa ja olkapäiden sekä yläselän alueella. Tämä on tavallista pitkän kauden jälkeisellä kevyellä jaksolla, joka usein meillä amatööreillä tarkoittaa myös kauden aikana siirrettyjen tekemättömien töiden kuorman purkamista. Kehoni on aina vähän ihmeissään tällaisesta toiminnasta.

Lähdin tekemään testiä mielenkiinnosta ja arvioimaan sen toimivuutta itselleni. Minua kiinnosti, miten hyvin testin menetelmillä löytäisimme jo tiedossa olevat ongelmakohtani ja mahdollisesti näiden ongelmien aiheuttamien yhtenäisvaikutusten laajuuden.

Testin osiot eivät olleet rasittavia, mutta vaativat hermostolta paljon. Tämä tarkoitti sitä, että jokaiseen liikkeeseen tuli keskittyä paljon, jotta tulokset olisivat helpommin analysoitavissa. Olkapäiden ja hartia-alueen liikkuvuuden rajoitteet ja nilkan alueen ongelmat näkyivät selkeästi testituloksissa. Se mikä oli mielenkiintoista mielestäni, oli se, miten testi pyrki löytämään erilaisten liikesarjojen avulla näiden ongelmien yhtenäisvaikutuksia.

On helpompaa ymmärtää yksittäisen ongelman syyt ja seuraukset, kuin ymmärtää, miten useat ongelmakohdat rajoittavat liikkuvuutta ja kehon tasapainoa yhdessä. Kuten testin nimestä voi lukea, Matrix-testi antoi myös minulle avaimia tämän matriisin selvittämiseen ja auttoi kehittämään tukitreenejäni näiden ongelmien ratkaisemiseksi ennen uuden kauden aloitusta. Kun on tiedossa vielä minkä asteisia ongelmat ovat, niin voidaan testin avulla määrittää täsmäharjoitteita, joilla voidaan ratkaista akuutit ongelmat nopeasti ja lisäksi miettiä miten pidempiaikaisia ongelmia voitaisiin lähteä ratkomaan.

Mielestäni testi sopii niin niille, jotka tuntevat kehonsa jo melko hyvin, kuin niillekin, jotka vasta aloittelevat tukiharjoittelua auttamaan päivittäisen liikuntansa edistämiseksi. Testin avulla voidaan säätää tukiharjoitteita yksilökohtaisesti. Onnistuneen ja itselle räätälöidyn tukiharjoittelun avulla voidaan ennaltaehkäistä vammoja arkiliikunnassa ja optimoida voiman tuottoa huippusuoritusta.

 

Mikko Vekkeli

8MMSQUAD

 

[likebtn theme="custom" lang="fi" show_dislike_label="1" icon_like_show="0" icon_dislike_show="0" tooltip_enabled="0" i18n_like="Kyllä" i18n_dislike="En" white_label="1" popup_disabled="1" counter_clickable="1" counter_zero_show="1" share_enabled="0"]
Tykätty [likebtn_likes] kertaa
image description
Forever Forever-kuntoklubit