Testauspalvelut

Lihastasapainokartoitus

Terminä lihastasapaino on monille tuttu, mutta se sisältää huomattavasti enemmän kuin nimi kertoo. Tämän kartoituksen avulla saat arvokasta tietoa kehoasi kuormittavista asennoista sekä siitä, miten kuormitustekijöihin voidaan vaikuttaa. Tulosten pohjalta teet harjoittelustasi entistäkin tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Lihastasapainokartoitus on fysioterapeuttimme suorittama 45min pituinen kokonaisuus, joka alkaa lyhyestä kartoituksesta ja jatkuu kohti toiminnallisen testaamisen osuutta. Toiminnallisessa osiossa lähdemme liikkeelle kehosi perusasennon tutkimisesta, jonka pohjalta analysoimme kehosi käyttäytymistä erilaisten toiminnallisten liikkeiden aikana.

Kartoitus sisältää erilaisia testiliikkeitä monipuolisesti kehosi eri osa-alueilla aina niskasta alaraajoihin asti ja suorituksien aikana arvioimme esimerkiksi kehosi voimantuottoa sekä asentojen hallintaa. Suoriutumisesi pohjalta annamme sinulle palautteen kehosi tämänhetkisestä lihastasapainosta sekä siitä kuinka se vaikuttaa kehosi kuormittumiseen. Tule selvittämään, kuinka sinun kehosi voi.


Askelanalyysi

Ihminen on luotu kulkemaan kahdella jalalla ja jo yleiset liikuntasuositukset kannustavat meitä ottamaan vähintään 10 000 askelta päivässä. Ei ole siis aivan yhdentekevää, kuinka askellamme tai missä kunnossa alaraajojemme lihakset ovat. Anna ammattilaisemme kertoa mitä sinun askelluksellesi kuuluu ja vie tuloksien pohjalta esimerkiksi juoksuharrastuksesi seuraavalle tasolle.

Askelanalyysi on fysioterapeuttimme suorittama 45min pituinen kokonaisuus, joka alkaa taustatietojen kartoittamisella muun muassa koettujen kipu- ja rasitustilojen osalta. Analyysi jatkuu huolellisella tutkimisella, jonka aikana tarkastetaan oleellisemmat askellukseesi liittyvät seikat aina alaraajojesi liikkuvuudesta ja lihaskunnosta askelluksesi biomekaniikkaan saakka.

Monipuolisen testaamisen pohjalta saat kattavan palautteen alaraajojesi tämänhetkisestä kunnosta esimerkiksi linjauksien, liikkuvuuksien, puolierojen, hallinnan ja lihasvoiman osalta sekä siitä, kuinka fysioterapeutti voisi tilanteessa olla avuksi. Kuinka kevyt sinun askelluksesi on?


TE3 -liikkuvuusanalyysi
 

Liikkuvuusanalyysin tuloksia hyödyntämällä harjoitusohjelma optimoidaan sinun kehosi liikkuvuuden parantamiseksi kehosi sallimissa rajoissa. Liikkuvuuden kehitys vähentää kehon stressi- ja jännitystiloja, parantaa työergonomiaa, tehostaa treeniä sekä auttaa harjoituksesta palautumista. Arjestasi tulee joka askeleella sujuvampaa.

TE3 -liikkuvuusanalyysissa tehtävien 14 erilaisen liikkeen mittaustulosten avulla selvitetään kehosi toimintakyky ja liikkuvuus. Testi on nopeasti suoritettava, tarkka ja määrämuotoinen katsaus kehon tämänhetkiseen tilanteeseen.

Liikkuvuus on perusta koko kehon hyvinvoinnille, optimaaliselle harjoittelun suoritustekniikalle sekä ylipäätään turvalliselle harjoittelulle. Kokonaisvaltainen hyvä liikkuvuus vaikuttaa myös arkiseen toimintakykyyn, unenlaatuun, kiputiloihin ja motorisiin taitoihin. Liikkuvuus vaikuttaa myös istumisasentoon, kävelyn rasitukseen sekä vaikkapa lattialta nousemisen sujuvuuteen.

Liikkuvuus voi olla rajoitteellista harjoituksen puutteen ja liiallisen istumisen vuoksi mutta myös erilaisten geneettisten tai rakenteellisten ominaisuuksien takia. Kehon heikko liikkuvuus kuormittaa kehoa epätasapainoisesti, muodostaen tarpeettomia lihasten ja hermoston ylikuormitus- tai jännitystiloja. Nämä puolestaan johtavat ajan myötä esimerkiksi nivelten kulumiin tai tarpeettomiin loukkaantumisiin tasapainon häiriötiloissa.

Kehonkoostumusmittaus

Kehonkoostumusmittauksella saat selville vertailukelpoiset numeeriset arvot, joiden avulla voit faktisesti seurata oman treenisi kehittymistä sekä terveydentilasi kohenemista. Motivoiva startti voi syntyä myös kehotietoisuuden kautta.

Kehonkoostumusmittauksessa kartoitetaan monipuolisesti mm. kehosi rasva-arvot, määritetään luu- ja lihasmassan sekä veden osuudet kehon painosta, erotellaan nestetasapainoon liittyvän solun sisäisen- ja ulkopuolisen vesimäärän osuudet, analysoidaan vartalotyyppi sekä kehon metabolinen ikä.

Näillä ja monella muulla mitatulla arvolla luodaan numeerinen seurantapohja, jonka varassa harjoittelusi sisältö optimoidaan tavoitteisiisi. Voit lähteä liikkeelle itsenäisesti, valita käyttöösi valmiita ohjelmiamme tai tilata yksilöidyn valmennusohjelman.  Parhaiten parannat numeerisia arvojasi yhdessä yksilövalmentajamme kanssa.