Fustra –yksilövalmentaja/ forever personal trainer

Olen työskennellyt Foreverilla fustra-ohjaajana tammikuusta 2014 lähtien. Koulutukseltani olen liikunnanohjaaja (AMK) ja olen täydentänyt koulutustani ja osaamistani fustran tasokoulutuksissa sekä erilaisissa ryhmäliikunta- ja kehonhuoltokoulutuksissa. Tällä hetkellä omiin liikuntaharrastuksiini kuuluu crossfit, jooga ja cheerleading, joiden kautta olen saanut kokemusta erilaisista harjoittelumuodoista.

Painotankin ohjauksissani liikkeiden oikeaa ja turvallista suoritustekniikkaa. Useamman vuoden kokemus fustran ja yksilövalmennuksen parissa auttaa minua löytämään nopeasti asiakkaan kehityskohteet ja sitä kautta valmennus on aina yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin sopivaa. Valmentajana tulen vaatimaan paljon, mutta samalla haluan pitää valmennuksen mielekkäänä hauskuutta unohtamatta. Olen ohjaajana monipuolinen ja välillä minut löytääkin ohjaamasta myös ryhmäliikuntatunteja!