Arvonnan ehdot

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Forever-kuntoklubit (jäljempänä “Järjestäjä”).

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua jokainen 8.3.-31.5. Forever-kuntoklubeilla liikuntapalveluihin tutustunut. Arvontaan voi osallistua täyttämällä tutustumissivun lomakkeen.

Arvonta-aika ja palkinto

Arvonta-aika on 8.3.-31.5.2019. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 5.6.2019 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kilpailussa arvotaan yksi 1 000 € matkalahjakortti. Järjestäjä voi arpoa myös muita valitsemiaan palkintoja osallistujien kesken.

Muut ehdot

  • Palkinnon lunastus: Mikäli voittajat ovat antaneet virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajille, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoja voittajille. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.
  • Henkilötietojen käsittely: Osallistujien henkilötietoja käsitellään Foreverin rekisteriselosteiden sekä konsernin tietosuojapolitiikan mukaisesti.
  • Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu: Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
  • Verot: Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.
  • Sääntöjen muuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.